SEMPOZYUM TAKVİMİ

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı:                                                                                23 Mart 2022

Özet Gönderim Son Tarihi:                                                                1 Eylül 2022

Özet Değerlendirme Sonuçlarının İlanı:                                           15 Eylül 2022

Kabul Edilen Özetler ve Program Kitapçığının Yayınlanması:     1 Ekim 2022

Bildiri Tam Metnin Son Gönderim Tarihi:                                      20 Kasım 2022

Sempozyum Tarihi:                                                                             24-26 Kasım 2022

Sempozyum Kitabının Yayınlanması:                                               Aralık 2022