DÜZENLEME KURULU

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Oktay BOZAN

Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU

Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT

Dr. Öğretim Üyesi. İsmail BAYTAK

Dr. Öğretim Üyesi. Cüneyt ÖZ

Dr. Öğretim Üyesi. Abdullah CENGİZ

Dr. Davut ADLIĞ

Dr. Abdusselam ERTEKİN

Dr. İbrahim TAVUKÇU

Öğr. Gör. Burak KAZAN

Ahmet KARAASLAN-Ergani Kaymakamı